【HOT】Big Update Tháng 1 - Cửu Chuyển Thần Văn

【HOT】Big Update Tháng 1 - Cửu Chuyển Thần Văn

04/01/2022

Các Đại Hiệp thân mến,

Thần Kiếm Mobile sẽ chính thức Big Update Tháng 1 "Cửu Chuyển Thần Văn" diễn ra vào ngày 4/1, với loạt tính năng đỉnh cấp

I.Hệ thống Nguyên Anh

Hệ thống Nguyên Anh

Cường Hóa Nguyên Anh

 

 • Điều kiện mở: Server mở 119 ngày.
 • Vị trí: Tại giao diện Kỳ Trang
 • Giới thiệu tính năng: 

- Có thể vào Nguyên Anh Thánh Vực để diệt BOSS và nhận trang bị Nguyên Anh.

- Trang bị Nguyên Anh gồm 3 phần, mỗi phần đều có tác dụng đồng thời, mỗi tài nguyên được tách từ tr.bị dùng để cường hóa, tr.bị giống nhau và cùng cấp có thể ghép thành tr.bị cấp sao lớn hơn, tăng mạnh Lực Chiến thuộc tính nhân vật

- Đạt cấp sao khác nhau để thức tỉnh Huyết Mạch, có thể kích hoạt kỹ năng Huyết Mạch tương ứng.

Ghép Trang Bị Nguyên Anh

II.Hệ Thống Hóa Thần

 • Điều kiện mở: Đạt Lv 705 trở lên

 • Vị Trí: Giao diện Thánh Trang

 • Giới thiệu tính năng: 

​- Có thể mua tài nguyên tăng bậc kích hoạt Hóa Thần trong gói mỗi ngày tại Shop Thần Bí.

- Mỗi Hóa Thần sau khi khảm Phù Văn có thể tăng thuộc tính đặc biệt của nhân vật và tăng cấp bậc Hóa Thần

- Hóa Thần cần đạt cấp bậc tương ứng mới có thể tăng sao, mỗi 1 lần tăng sao sẽ mở khóa 1 ngoại hình Hóa Thần, nhân vật có thể trở thành ngoại hình Hóa Thần tương ứng.

 

III.Hệ Thống Thần Văn

 • Điều kiện mở: Đạt Level 730 trở lên
 • Vị Trí: Tại giao diện Thần Văn
 • Giới thiệu tính năng: 

​- Hệ thống này bao gồm 2 kết cấu Bồi Dưỡng và Tầm Bảo
- Bồi Dưỡng: khảm Thần Văn, cường hóa Thần Văn, tăng phẩm Thần Văn, tiến hóa Thần Văn, thức tỉnh Thần Văn.
- Tầm Bảo: 1 hệ thống Tầm Bảo chỉ sinh ra vật phẩm Thần Văn tương ứng.

 

IV.Chuyển 9 Phi Thăng

 • Điều kiện mở: Lv500 và đã hoàn thành Chuyển 8
 • Vị Trí: Chuyển Chức
 • Giới thiệu tính năng: 

- Khi đạt cấp Phi Thăng có thể tiến hành nhiệm vụ Phi Thăng, hoàn thành nhiệm vụ Phi Thăng sẽ đạt Phi Thăng, mở cấp Thánh Linh.

- Hoàn thành Chuyển 9 cần nhấp vào nhiệm vụ Phi Thăng để hoàn thành mới có thể hoàn thành Phi Thăng.

Trên đây là cập nhập bản Big Update Cửu Chuyển Thần Văn diễn ra vào ngày 04/1 với loạt tính năng nghịch thiên đã sẵn sàng. Chúc các Đạo Hữu có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất tại Thần Kiếm Mobile.

Thân ái!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ