【Giới Thiệu】Kích Hoạt Thần Binh - Bá Chủ Chiến Trường

【Giới Thiệu】Kích Hoạt Thần Binh - Bá Chủ Chiến Trường

28/07/2021

Đạo Hữu thân mến,

Tại Thần Kiếm Mobile, Thần Binh được xem là một trong những tính năng mang lại nhiều Chiến Lực nhất ngay từ khi vừa được kích hoạt, cũng chính vì thế nó được xếp vào loại độc, lạ, hiếm và chỉ dành cho những người xứng đáng.

Kích hoạt Thần Binh:

Để kích hoạt được Thần Binh, Đạo Hữu có thể tham gia Nạp Hàng Ngày để kích hoạt ngay hoặc nhận được từ các sự kiện đặc biệt.

Một số tính năng tiêu biểu của Thần Binh:

 • Để nâng cấp Thần Binh, Đại Hiệp cần sử dụng Tinh Hoa Thần Binh kiếm được từ hoạt động Nạp Hàng Ngày và các sự kiện đặc biệt
 • Bên cạnh các Thần Binh có thể kiếm được do nâng cấp, Đại Hiệp cũng có thể tham gia các sự kiện trong game để thu thập Ngoại Hình hiếm cho Thần Binh của mình tại mục Ảo Hóa.
 • Khi tăng cấp độ Thần Binh đạt đến mốc nhất định sẽ kích hoạt kỹ năng đặc biệt của Thần Binh giúp tăng vĩnh viễn các thuộc tính
 • Phù Ấn dùng để tăng vĩnh viễn thuộc tính cho Thần Binh bao gồm:

- Kẹo Hồ Lô

- Bánh Đậu

- Đùi Gà Kho

Kích hoạt Đai Lưng:

Để kích hoạt được Đai Lưng, Đạo Hữu có thể tham gia hoạt động Cửu Tầng Xà Tháp, Ưu đãi tuần hoặc nhận được từ các sự kiện đặc biệt.

Một số tính năng tiêu biểu của Đai Lưng:

 • Để nâng cấp Đai Lưng, Đạo Hữu cần sử dụng Tinh Hoa Đai Lưng kiếm được từ các hoạt động như Cửu Tầng Xà Tháp, các sự kiện hoặc Ưu Đãi Tuần
 • Bên cạnh các Đai Lưng có thể kiếm được do nâng cấp, Đạo Hữu cũng có thể tham gia các sự kiện trong game để thu thập Ngoại Hình hiếm cho Đai Lưng của mình tại mục Ảo Hóa.
 • Khi tăng cấp độ Đai Lưng đạt đến mốc nhất định sẽ kích hoạt kỹ năng đặc biệt của Đai Lưng giúp tăng vĩnh viễn các thuộc tính
 • Phụ Kiện dùng để tăng vĩnh viễn thuộc tính cho Đai Lưng bao gồm:

- Hầu Bao

- Dây Đeo

- Ngọc Bội

Kích hoạt Ám Khí:

Để kích hoạt được Ám Khí, Đạo Hữu có thể tham gia hoạt động Tiên Phàm Luận Kiếm, Ưu đãi tuần hoặc nhận được từ các sự kiện đặc biệt.

Dưới đây là một số tính năng tiêu biểu của Ám Khí:

 • Để nâng cấp Ám Khí, Đại Hiệp cần sử dụng Tinh Hoa Ám Khí kiếm được từ các hoạt động như Tiên Phàm Luận Kiếm, các sự kiện hoặc Ưu Đãi Tuần.
 • Bên cạnh các Ám Khí có thể kiếm được do nâng cấp, Đạo Hữu cũng có thể tham gia các sự kiện trong game để thu thập Ngoại Hình hiếm cho Ám Khí của mình tại mục Ảo Hóa.
 • Khi tăng cấp độ Ám Khí đạt đến mốc nhất định sẽ kích hoạt kỹ năng đặc biệt của Ám Khí giúp tăng vĩnh viễn các thuộc tính
 • Lợi Đao dùng để tăng vĩnh viễn thuộc tính cho Ám Khí bao gồm:

- Mai Hoa Trâm

- Phi Tiêu

- Chông Sắt

Thần Binh thực sự là một tính năng độc đáo giúp Đạo Hữu nâng cao và tăng nhanh Chiến Lực cùng các kỹ năng đặc sắc. Hy vọng chiếc cẩm nang về Thần Binh này có thể giúp đỡ Đạo Hữu trong những ngày đầu hành tẩu giang hồ của mình.

Thân ái!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ