【Đặc Sắc】Hoạt Động Boss Tinh Linh

【Đặc Sắc】Hoạt Động Boss Tinh Linh

12/10/2021

Sau khi Boss Giờ Vàng kết thúc, chuỗi sự kiện Tinh Linh Đến đã mang theo: Ảo hóa HIẾM, Đá Thần Thoại Hoàn Mỹ và các trang bị, nguyên liệu giá trị. Cùng A Tứ xem qua các hoạt động Tinh Linh Đến này nhé.

1. Tinh Linh Tập Kích:

- Toàn LSV tích lũy đánh cắp sao Tiểu Tinh Linh, đạt được tiến độ được mở hóa tính năng mới. 

2200 Sao mở khóa Tinh Linh Cốc

2. Tinh Linh Cốc - Chế Độ Hòa Bình

 1. Khi bắt đầu sự kiện, lấy cấp trung bình của các sv có thể tham gia sự kiện trong LSV làm cấp thế giới, dựa vào số lượng cài đặt và thời gian cách mỗi lần reset quái để tuần hoàn reset quái, sự kiện kết thúc dừng reset quái.
 2. Người chơi có thể nhận được X lượt thưởng khi sự kiện bắt đầu (có thể mua lượt bằng KNB), hai chế độ chung số lượt, hết lượt không thể gây sát thương lên Boss.
 3. Tất cả người chơi gây sát thương cho boss đều có thể được quyền sở hữu, sau khi tổ đội giết boss sẽ trừ thành viên còn lượt trong đội 1 lượt, đồng thời rơi quà. Người chơi trong phạm vi chiến đấu khi boss chết và có gây sát thương sẽ đc nhận thưởng, khi tổ đội sẽ không chia đều, mỗi người có thể nhận 1 thưởng.
 4. Sau khi boss chết, thưởng cá nhân sẽ rơi dưới đất, mỗi người chỉ có thể thấy phần thưởng của chính mình, nếu không nhặt được trong 60s sẽ gửi bù qua thư.

3. Tinh Linh Cốc - Chế Độ Tranh Đoạt

Cách sở hữu Boss

 1. Người chơi đầu tiên gây sát thương cho boss có thể nhận được quyền sở hữu, sau khi người chơi bị giết, quyền sở hữu được chuyển cho người giết (kích cuối cùng được tính là giết).
 2. Nếu người chơi có quyền sở hữu bị boss giết, quyền sở hữu sẽ được chuyển cho người chơi có sát thương cao nhất trong danh sách sát thương lên boss (ngoài người bị giết), nếu không có người chơi khác thì boss sẽ không bị sở hữu.
 3. Sau khi người chơi sở hữu boss rời khỏi phạm vi tấn công của boss, quyền sở hữu được chuyển cho người chơi có sát thương cao nhất trong danh sách sát thương. Nếu không có người chơi khác trong phạm vi tấn công thì boss sẽ không bị sở hữu.
 4. Nếu người chơi có quyền sở hữu bị giết bởi người chơi không có lượt nhận thưởng, quyền sở hữu sẽ được chuyển cho người chơi có sát thương cao nhất trong danh sách sát thương (không thể gây sát thương nếu không có lượt nhận thưởng).
 5. Quyền sở hữu luôn theo cá nhân, quyền sở hữu chuyển ngay sau khi người chơi chết, nếu chỉ có một người chơi trong phạm vi boss tấn công thì người chơi sẽ mất quyền sở hữu sau khi chết.

Thưởng Diệt Boss

 • Khi boss chết, người chơi có quyền sở hữu sẽ nhận được phần thưởng rơi duy nhất, nếu tạo đội và trong phạm vi tấn công của boss có thành viên còn sống thì đội có quyền sở hữu boss thì sẽ cùng chia nhau phần thưởng rơi duy nhất phía trên (chia dựa theo BXH ST gây cho boss trong những thành viên còn sống), sau đó dựa vào XH phát thưởng cho đến khi phát hết). Nếu đội được thành lập, rơi duy nhất sẽ được phân bổ cho đội thuộc có những người chơi còn sống trong phạm vi tấn công của boss (đội Phương pháp phân bổ dựa trên thiệt hại đối với ông chủ của những người chơi còn sống trong đội Sắp xếp, và sau đó phân phối phần thưởng rơi theo loại cho đến khi kết thúc phân phối).

4. Tinh Linh Vương Nộ

Cách sở hữu Boss

1. 3 Thần Giới sẽ tiến hành tranh đoạt Tinh Linh Vương

2. Người chơi đầu tiên gây sát thương cho boss có thể nhận được quyền sở hữu, sau khi người chơi bị giết, quyền sở hữu được chuyển cho người giết (kích cuối cùng được tính là giết).

3. Điểm sẽ được tính vào tổng sát thương của mỗi Thần Giới để căn cứ xếp hạng

4. Quyền sở hữu luôn theo cá nhân, quyền sở hữu chuyển ngay sau khi người chơi chết, nếu chỉ có một người chơi trong phạm vi boss tấn công thì người chơi sẽ mất quyền sở hữu sau khi chết.

5. Người chơi có thể di chuyển tự do trên toàn bản đồ Tinh Linh Vương Nộ mà vẫn có thể giữ quyền sở hữu, không bị giới hạn phạm vi như các Boss Tinh Linh khác

Thưởng Diệt Boss

 • Phần thưởng sẽ được trao theo xếp hạng của các Thần Giới
 • Người sở hữu cuối cùng Tinh Linh Vương sẽ nhận thêm phần thưởng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ